Index > INVESTORS > Contact Window > Stock Transfer Agent
Stock Transfer Agent

Stock Transfer Agent

Agent Name: Jin Sun Securities Co., Ltd

WEB: www.jihsun.com.tw

ADD: No.10-11, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan 

TEL: +886-2-2328-6789